Een jaar lang lenen voor de prijs van één spel!

Speelgoed

Over de Speelgoedschijf

 
De Speelgoedschijf is ontwikkelt door orthopedagogen. Ze helpen je het speelgoed uit te kiezen wat het beste past bij de ontwikkelingsfase van je kind. De schijf is opgedeeld in verschillende categorieën. Hieronder vind je meer uitleg. Als je vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd terecht bij een van onze vrijwilligers.

Toelichting op de indeling van de speelgoedschijf

Bewegingsmateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind wordt uitgenodigd te bewegen. Lopen, trekken, gooien en springen, waarmee grof motorische bewegingen worden gemaakt. Zo kunnen ouders/opvoeders hun kinderen een stimulans geven bij de lichamelijke ontwikkeling.

Zintuiglijk materiaal

Spelmaterialen die binnen deze categorie vallen stimuleren en activeren de fijne motoriek en de zintuigen. We denken hierbij aan materiaal dat een beroep doet op de ontwikkeling van het gehoor, de reuk, de smaak, het gezicht, tastzin en de oog-handcoördinatie. Het materiaal nodigt uit tot experimenteren, passen en meten en vergelijken (kleur-vorm).

Fantasiemateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen waarmee het kind naspeelt wat het ziet en meemaakt. Fantasiemateriaal is nodig bij het verwerken van gevoelens. Het kind experimenteert met verschillende rollen. Kinderen hebben fantasiemateriaal nodig om met elkaar, zichzelf en de wereld om te leren gaan.

Creativiteits- en expressiemateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen waarmee kinderen zelf vorm kunnen geven en/of zichzelf kunnen uiten. Beeldend materiaal (zoals papier, verf, klei), gereedschap (zoals hamer, schaar en weefgetouw), voorbereid materiaal (zoals stempels, gipsvormen) en muziekinstrumenten vallen hieronder.

Gezelschapsspellen

Binnen deze categorie vallen die spellen die bedoeld zijn om met meerdere personen te spelen. Het speldoel staat vast en moet volgens afgesproken regels bereikt worden. Hiermee leer je samen spelen en omgaan met winnen en verliezen.

Taal-en denkspellen

In deze categorie vinden we o.a. de spelletjes die zelfstandig gespeeld kunnen worden. Het betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig inzicht en taalontwikkeling. De spellen voorzien in een differentiatie in moeilijkheidsgraad. Ook de smart games vallen in deze groep.

Puzzels

Bij puzzels gaat het om zoeken, herkennen en bij elkaar brengen van vormen. Doel is om de vorm compleet maken.

Bouw- en constructiemateriaal

Hieronder vallen spelmaterialen, waarmee een kind stapelt, bouwt en gebruik maakt van diverse verbindingselementen.