Lidmaatschap

De speel-o-theek richt zich wat haar leden betreft op heel Hengelo.
Een lidmaatschap kost € 15,– per jaar per gezin, men kan op elk gewenst moment lid worden. Ieder gezin krijgt een eigen lidmaatschapskaart. Deze kaarten zijn persoonlijk en kunnen alleen gebruikt worden binnen het gezin.

Per lidmaatschapskaart mag per keer het aantal stukken speelgoed meegenomen worden gelijk aan het aantal kinderen + 2, maar altijd met een minimum van 4 stuks. Dus een gezin met 1 of 2 kinderen mag 4 stuks speelgoed meenemen. Een gezin met 3 kinderen mag 5 stuks speelgoed meenemen. De uitleenperiode is maximaal zes weken.

Van de leden wordt verwacht dat zij het materiaal compleet, schoon en geordend terug brengen.

Bij kinderverjaardagen mogen maximaal zes stuks spel-speelmateriaal extra worden geleend. Hiervoor geldt een uitleenperiode van één week.

In de zomervakantie mag het dubbele aantal stuks speelgoed worden geleend.

Controleren van het speelgoed

We proberen er altijd voor te zorgen dat het speelgoed dat in de speel-o-theek staat compleet is op het moment dat het wordt uitgeleend.
Komt u er bij thuiskomst echter achter dat er onderdelen ontbreken, vul dan het missende onderdelen formulier in. Wanneer u dit binnen een dag na het lenen van het speelgoed doorgeeft, dan maken wij hiervan een aantekening en hoeft u bij inlevering geen boete te betalen. Uiteraard kunt u ook even bellen tijdens de openingstijden van de speel-o-theek.

Scholen en andere instellingen

Er is ook een lidmaatschap voor scholen, gastouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en alle overige commerciële instellingen mogelijk. Dit lidmaatschap kost € 25,– per jaar. Zij mogen 8 stuks speelgoed per 6 weken lenen.

 

Pin betalingen

Het is bij ons mogelijk om te pinnen, maar omdat hier voor ons kosten aan verbonden zijn, berekenen we bij pin-betalingen 0,25 euro per transactie. Natuurrlijk kunt u ook gewoon contant blijven betalen.

  • speelgoedschijf-232px
    De speelgoedschijf geeft een indicatie bij welk ontwikkelingsgebied het speelgoed van de speel-o-theek is in te delen.

Speel-o-theek Hengelo (2021)
MENU