Speelgoedschijf

speelgoedschijf2Verstandelijke ontwikkeling
– puzzels, lotto, taal- en denkspellen

Lichamelijke ontwikkeling
– bewegingsmateriaal (grove motoriek)
– zintuigelijk materiaal (fijne motoriek)

Sociaal-emotionele ontwikkeling
– gezelschapsspellen, creativiteit- en expressiemateriaal, fantasiemateriaal.

Toelichting op de indeling van de speelgoedschijf

Bewegingsmateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind wordt uitgenodigd te lopen, duwen, sjouwen, trekken, gooien, klimmen en springen, dus waarmee grof motorische bewegingen worden gemaakt. Ook zonder de hier genoemde materialen komt een kind tot zitten, kruipen en lopen. Maar ouders/opvoeders geven kinderen graag een stimulans bij de lichamelijke ontwikkeling.

Zintuiglijk materiaal
Spelmaterialen die binnen deze categorie vallen stimuleren en activeren de fijne motoriek en de zintuigen. We denken hierbij aan materiaal dat een beroep doet op de ontwikkeling van het gehoor, de reuk, de smaak, het gezicht, tastzin, de oog-handcoördinatie. Het materiaal nodigt uit tot experimenteren, passen en meten en vergelijken (kleur-vorm).

Fantasiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee het kind naspeelt wat het ziet en meemaakt. Fantasiemateriaal is nodig bij het verwerken van gevoelens. Het kind experimenteert met verschillende rollen. Naarmate een kind ouder wordt, speelt het situaties die het niet zelf meegemaakt heeft, maar die het heeft leren kennen uit boeken, verhalen of TV-series. Het kind kan terug gaan in de tijd (riddertijd) of in de toekomst leven (Science Fiction-verhalen). Kinderen hebben fantasiemateriaal nodig om met elkaar, zichzelf en de grote mensenwereld om te leren gaan.

Creativiteits- en expressiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen waarmee kinderen zelf vorm kunnen geven en/of zichzelf kunnen uiten. Beeldend materiaal (zoals papier, verf, klei), gereedschap (zoals hamer, schaar en weefgetouw), voorgeconstrueerd materiaal (zoals stempels, gipsvormen) en muziekinstrumenten horen in deze categorie thuis.

Gezelschapsspellen
Binnen deze categorie vallen die spellen die primair bedoeld zijn om met meerdere personen te spelen. Het speldoel staat vast en moet volgens afgesproken regels bereikt worden.

Taal-en denkspellen
In deze categorie vinden we o.a. de spelletjes die solitair gespeeld kunnen worden. Het betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig inzicht en taalontwikkeling. De spellen voorzien in een differentiatie in moeilijkheidsgraad.

Puzzels
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarbij het gaat om zoeken, herkennen en bij elkaar brengen van vormen. Doel is: de vorm compleet maken.

Bouw- en constructiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind stapelt, bouwt en gebruik maakt van diverse verbindingselementen. De categorie is opgebouwd van bouwen naar construeren.

  • speelgoedschijf-232px
    De speelgoedschijf geeft een indicatie bij welk ontwikkelingsgebied het speelgoed van de speel-o-theek is in te delen.

Speel-o-theek Hengelo (2021)
MENU