Corona update

Naar aanleiding van het Coronavirus het volgende:
Het bestuur van de speel-o-theek heeft contact gehad met de GGD.
Het advies is om het advies en de protocollen te volgen zoals dit geldt voor de basisscholen en kinderdagverblijven. Zolang deze open blijven zullen wij ook open zijn.
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelen wat dit betreft. We hebben de regels m.b.t. het schoon inleveren van het geleende speelgoed aangescherpt dat wil zeggen dat we er extra op zullen letten of het geleende speelgoed schoon (reinigen met water en zeep) wordt ingeleverd. Mocht dit niet gebeurd zijn, zullen we leden vragen om dit alsnog te doen en we zullen zelf ook extra maatregelen treffen met betrekking tot het schoonmaken van deurklinken en toiletten.
Met vriendelijke groet, het bestuur van speel-o-theek Hengelo.
pin

  • speelgoedschijf-232px
    De speelgoedschijf geeft een indicatie bij welk ontwikkelingsgebied het speelgoed van de speel-o-theek is in te delen.

Speel-o-theek Hengelo (2021)
MENU